Star Pride la Constanta

In aceasta dimineata la Constanta a ajuns pasagerul Star Pride. Nava are o lungime de 134 metri si o latime de 20 metri. Cei 200 de pasageri de la bord au la dispozitie 5 punti.


Sedinta de Consiliu Judetean

In conformitate cu dispozitiile art. 94 alin. 1 si 3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 28.05.2015, ora 13, in Sala “Remus Opreanu” din Palatul Administrativ - Consiliul Judetean Constanta, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect nr.1
privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.48/28.03.2006 privind transmiterea unui imobil din Domeniul Public al Judetului Constanta in Domeniul Public al Orasului Cernavoda
Initiator : Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.2
privind aprobarea conventiei de colaborare cu Fundatia Giovanni Bosco
Initiator : Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.3
privind numirea unui membru in Consiliul de administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Constanta
Initiator : Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.4
privind aprobarea preluarii dreptului de superficie asupra imobilului teren in suprafata de 18492 mp situat in extravilanul comunei Lumina, Parcela PS880/4 – Sibioara, Judetul Constanta, pe perioada functionarii investitiei Parc Eolian Lumina, putere totala instalata 6MW
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.5
privind modificarea statului de functii pe anul 2015 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.6
privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului pe anul 2014 la Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.7
privind desemnarea unui Director interimar la Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.8
privind aprobarea atribuirii Licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.9
privind aprobarea exercitarii cu caracter temporar de catre domnul Ciocan Daniel a functiei publice de conducere de Director Executiv al Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.10
privind aprobarea modificarii Probramului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2015 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Cristian Gheorghe Darie
Proiect nr.11
privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Cristian Gheorghe Darie
Proiect nr.12
privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta , asistenta si reprezentare juridica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si imputernicirea conducerii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pentru semnarea acestui contract
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.13
privind aprobarea Strategiei Judetene in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului pe anii 2015-2020
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.14
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.15
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.16
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Consiliului Judetean Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel DragomirCum va arata Rhapsody Residence

Pe strada Rapsodiei din cartierul Compozitorilor se ridica un bloc cu 4 etaje denumit Rhapsody Residence.

Iata cum va arata:
Primaria municipiului Constanta a demarat licitatia pentru Parcul Arheologic

Primaria municipiului Constanta a demarat licitatia pentru Achizitie executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Reabilitarea si amenajarea Parcului Arheologic” - Municipiul Constanta.

Obiectul contractului:
Lucrarile constau in: Lucrarile de reabilitare si amenajare a parcului Arheologic se realizeaza in municipiul Constanta zona aferenta Parcului Arheologic avand ca obiectiv general cresterea calitatii vietii in zona vizata, prin reabilitarea infrastructurii urbane, respectiv modernizarea spatiului verde aferent parcului. Obiectivele specifice proiectului sunt reprezentate de: reabilitarea aleilor si a spatiilor verzi inclusiv crearea/modernizarea utilitatilor publice necesare functionarii parcului; reamenajarea zonei de parc in stil Art Nouveau, cu mobilier urban, stalpi de iluminat de epoca, reamenajarea/reabilitarea/extinderea spatiului verde, punerea in valoare a vestigiilor istorice si a monumentelor/statuilor existente, loc de joaca pentru copii.

Valoare estimata fara TVA: 11.976.370,08 lei.

Deschiderea ofertelor: 08.06.2015.

Durata estimata: 6 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor.

Conform proiectului tehnic:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:
-Reabilitarea aleilor si a spatiilor verzi inclusiv crearea/modernizarea utilitatilor publice necesare functionarii zonei de promenada;
-Reamenajarea zonei de promenada in stilul architectonic al anilor 1903 – 1905, stil Art Nouveau, cu mobilier urban, stalpi de iluminat de epoca etc.;
-Punerea in siguranta si realizarea lucrarilor de reabilitare si amenajare a zonei de promenada adiacenta Palatului Administrativ prin preluarea caracteristicilor istorice reprezentative, valoroase si integrarea acestora in contextual urban actual (reabilitare alei, creare retea iluminat public si arhitectural, amenajarea peisagera a zonei si reamenajarea/ reabilitarea/ extinderea spatiului verde, punerea in valoare a vestigiilor istorice si a monumentelor/ statuilor existente, dotarea cu mobilier urban in stilul arhitectonic Art Nouveau, asigurarea sigurantei cetatenilor si a turistilor), mobilier urban specific pentru petrecerea timpului liber de catre copii.

Toate suprafetele pietonale si placajele vor fi realizate exclusiv din piatra naturala/ echivalent conform pavajelor realizate in zona peninsulara.

Lucrarile de reabilitare si amenajare a zonei de promenada adiacenta Palatului Administrativ sunt incluse intr-un obiect de investitie, echivalent zonei afectate, respectiv:
- Obiect 1. Zona I-Amenajare zona de promenada adiacenta Palatului Administrativ
Zona studiata in cadrul proiectului este delimitata de strazile Traian, Mihai Viteazul si B-dul Ferdinand si una din aleile principale ale zonei de promenada, perpendiculara pe str. Traian. Aceasta zona cuprinde principalele obiective ale amenajarii, in special cele culturale (zid cetate, obiective arheologice).

Sub-obiect 1 – Obiective arheologice
o 1.1 – Obiecte arheologice existente
o 1.2 - Obiecte statuare
Sub-obiect 2 - Amenajari specifice zone de promenada, recreere si relaxare
o 2.1 - Amenajari dendrologice
o 2.2 – Mobilier urban
o 2.3 – Fantani arteziene
o 2.4 – Imprejmuiri
Sub-obiect 3 – Alei si strazi
o 3.1 – Alei pietonale
o 3.2 – Amenajare Strada Grigore Ignat
o 3.3 – Amenajare trotuar Strada Grigore Ignat
o 3.4 – Amenajare trotuare adiacente zonei de promenada
Sub-obiect 4 – Amenajari activitati de relaxare pentru adulti si petrecerea timpului liber pentru copii
o 4.1 - Amenajare spatiu pentru petrecerea timpului liber de catre copii sub 3 ani
o 4.2 – Amenajare spatiu pentru petrecerea timpului liber de catre copii 3-12 ani
o 4.3 – Amenajare spatiu destinat activitatii de relaxare pentru adulti
Sub-obiect 5 – Grupuri sanitare
Sub-obiect 6 – Instalatii electrice si iluminat
Sub-obiect 7 – Instalatie supraveghere video
Sub-obiect 8 – Instalatii sanitare
Sub-obiect 9 – Sistem automat irigare spatii verzi.

In proiect sunt propuse trei trasee principale:
-Traseu obiective arheologice – acesta se desfasoara paralel cu B-dul Ferdinand, cuprinzand zona principalelor elemente de natura culturala;
-Traseu promenada umbrita – acest traseu este unul sinuos, desfasurandu-se in zona umbrita de pomi;
-Traseu de alergare – se desfasoara in jurul zonei destinate functiunii de relaxare pentru adulti si petrecerea timpului liber pentru copii, respectiv in jurul zonei in care este amplasat mobilierul urban specific pentru petrecerea timpului liber de catre copii, respectiv mobilierul urban specific activitatii de relaxare pentru adulti.

Unul din obiectivele specifice ale proiectului este reabilitarea aleilor pietonale, a aleilor pietonale ocazional carosabile, a strazii Grigore Ignat (adiacenta zonei de promenada), precum si a trotuarelor aferente zonei de promenada (Bulevardul Ferdinand si Strada Traian).

Aleile din zona de promenada sunt alei pietonale si pietonale ocazional carosabile. Ele sunt la ora actuala cu imbracaminte asfaltica si incadrate intre borduri din beton de ciment.
Pentru incadrarea aleilor in spiritul epocii si pentru punerea in valoare a edificiilor culturale din zona, se alege pavajul din placi de granit cu suprafata antiderapanta.
Bordurile existente se vor scoate si vor fi inlocuite cu borduri din granit cu dimensiunile 10 x 15 cm.

Amenajare Strada Grigore Ignat
Strada Grigore Ignat este delimitata de latura zonei de promenada, unde este amplasat cinema Tomis si Teatrul Fantasio. Strada este din imbracaminte bituminoasa, degradata.

Amenajare trotuar Strada Grigore Ignat

Amenajare trotuare adiacente zonei de promenada

Trotuarele din zona de promenada sunt amplasate pe laturile acesteia, inspre B-dul Ferdinand si strada Traian.
Trotuarul amplasat inspre B-dul Ferdinand este in prezent din pavele autoblocante, iar cel amplasat pe latura dinspre Strada Traian este din beton asfaltic.

Structura proiectata pentru trotuar aferent zonei de promenada – B-dul Ferdinand va fi urmatoarea:
- 4.00 cm pavaj din placi de granit cu suprafata antiderapanta
- 4.00 cm mortar de poza M100
- structura rutiera existenta din pavele autoblocante (nu se mentin).

Accesul vehiculelor in zona de promenada este restrictionat cu bolarzi retractabili sau fixi, din fonta, fixati pe paviment si amplasati la capetele aleilor ce converg in aceasta zona.
Zonele pietonale vor fi prevazute cu rampe speciale pentru persoanele cu dizabilitati.

Amenajare spatiu pentru petrecerea timpului liber de catre copii sub 3 ani – platforma
Pentru spatiul pentru petrecerea timpului liber de catre copii se foloseste o pardoseala din dale de cauciuc antiderapante flexibile, de culoare verde, specifice pentru astfel de spatii, pentru a preveni accidentarea copiilor.

Amenajare spatiu pentru petrecerea timpului liber de catre copii 3-12 ani – platforma
Structura proiectata pentru amenajarea spatiului destinat copiilor de 3 -12 ani va fi pardoseala speciala tip dale cauciuc.

Amenajare spatiu destinat activitatii de relaxare pentru adulti – platforma
Spatiul destinat activitatii de relaxare pentru adulti este amplasat langa spatiul pentru petrecerea timpului liber de catre copii.
Acesta zona este accesibila dintr-o alee principala si este formata din trei spatii amenajate cu alei din pavele inierbate care duc catre mobilierul urban specific activitatii de relaxare pentru adulti propriu-zis, care este fixat cu fundatii locale.

In cadrul proiectului se propune realizarea a trei grupuri sanitare. Acestea sunt de tip ansamblu foisor cu structura metalica din fonta.
Foisoarele cu grupuri sanitare sunt amplasate pe latura de SV a zonei de promenada, cu acces din str. Mihai Viteazul.
Grupurile sanitare sunt impartite pe foisoare astfel:
- grup sanitar femei;
- grup sanitar barbati;
- grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati si grup sanitar pentru Mama si copilul cu spatiu de infasare.

Zona de promenada adiacenta Palatului Administrativ a fost amenajata in anul 1959, odata cu dezafectarea vechii gari a Constantei, care ocupa cu liniile, triajul si instalatiile sale, mare parte din suprafata sud-vestica a zonei analizate. In acest fel a inglobat si Parcul garii, care a existat inca de la inceputul secolului trecut langa acest obiectiv, de-alungul bulevardului Tomis.
Latura nordica a zonei de promenada este chiar zidul de incinta din perioadele romana si romano-bizantina, iar intrarea se face in aceasta zona, chiar prin portile cetatii strajuite de turnuri si bastioane. Pe o alee paralela cu zidul au fost montate chiupuri monumentale – vase antice de ceramica necesare depozitarii. Alte piese arheologice, din marmura sau piatra (coloane, arhitrave, frize, cornise, capiteluri, frontoane) au fost amplasate de-alungul aleilor, in zona spatiilor verzi. Pe calcanul fostei Biblioteci pentru copii, acum Curtea de Conturi, a fost amplasata o Harta arheologica aflata intr-o stare de conservare care lasa de dorit.

In anul 1962, pe locul liniilor caii, odata cu edificarea unor blocuri pe strada Mihai Viteazu, in dreptul zonei de promenada adiacenta Palatului Administrativ, a fost descoperit, in zona vestica, un tezaur cu 24 piese sculpturale romane de o inestimabila valoare istorica. Intre acestea, un loc aparte il ocupa Sarpele Glykon din sec. II – III, o reprezentare fantastica, in care botul de oaie, parul, urechile si ochii de om, coada de leu, corpul cu solzi de sarpe alcatuiesc o forma originala, de o inalta valoare expresiva. Grupul divinitatilor protectoare ale cetatii, Fortuna si Pontos – este sculptat potrivit regulilor reprezentarii, intr-un stil de o desavarsita acuratete.

In anul 1914, A. Gheorghiu, proprietarul unui lot de teren situat pe bulevardul Ferdinand, la intersectia cu bulevardul Tomis, pe partea dreapta, incepe lucrul la noua sa casa. Cu acest prilej sunt descoperite ziduri masive, sapatura este oprita, iar la fata locului soseste insusi arh. Vasile Parvan (1882 – 1927), care stabileste importanta extraordinara a descoperirii. Proprietarul dobandeste un alt teren, situat peste drum. Executate in anii 1915 – 1916, dupa razboi, iar apoi in perioada 1958 – 1959 de arheologi de la muzeul din Constanta, sapaturile au scos la iveala circa 600 metri din zidul de incinta al cetatii Tomis, pe latura de nord, care inchidea peninsula catre partea continentala. Zidul, care leaga faleza de est de cea de vest si descrie un arc larg spre exterior, are o grosime de circa 3 metri. Zidul este prevazut in aceasta zona cu doua porti flancate de turnuri aflate la o distanta de circa 300 metri. Paramentul exterior este format din blocuri mari si bine fasonate. Pentru edificarea lor au fost folosite doar piatra si mortarul. Construit in secolul III d. Chr. (in liantul zidului a fost descoperit un tezaur de monede datand din vremea imparatilor Tacitus (275 – 276) si Porbus (276 – 282), zidul sufera repetate distrugeri din partea popoarelor migratoare in perioadele urmatoare. In timpul imparatului Iustinian (527 – 565) este reconstruit atat zidul, cat si turnul semicircular care apara poarta de nord. In paramentul sau a fost descoperita o inscriptie in limba greaca, potrivit careia a fost construit de breasla macelarilor tomitani, de unde ii deriva si denumirea ”Turnul Macelarilor”. Zidul de incinta, reparat in repetate randuri, devine inutilizabil catre sfarsitul secolului VI si inceputul veacului urmator.

Intrarea in zona de promenada pe latura dinspre bulevardul Ferdinand se face prin vechile porti strajuite de turnuri si bastioane. Zidul cetatii are o grosime de cca. 3 m si este construit din piatra si mortar hidraulic de var, avand la exterior blocuri mari, bine fasonate, cu inaltimea de aproximativ 60 cm, si din bolovani neregulati, tot din calcar, in restul masei. Accesul in cetate se facea prin cateva porti, din care au fost degajate doua, una spre Teatrul Fantasio si cealalta la cca. 100 m distanta, spre fostul Hotel Continental.
Prima poarta, flancata de doua turnuri patrulatere facea legatura cu Callatis, iar cealalta, de 2.50 m inaltime, are solul pavat cu dale si facea legatura cu partea nordica a regiunii.

Monumentul Victoriei, realizat de sculptorul Boris Caragea, a fost amplasat in anul 1968 in zona fostei gari, in vestul zonei de promenada adiacenta Palatului Administrativ. Expresie deplina si monumentala (inaltime 7.30 m, cu soclu de 2.90 m, inconjurat de basoreliefuri) a realismului socialist, sculptura aminteste dirijismul acelor ani, in formularea plastica de sculptor, cu o consecventa demna de o cauza mai buna.
Soclul prezinta desprinderi in masa a pietrei de placaj, aceasta reprezentand realmente un pericol pentru cei ce se afla in imediata apropiere, cu referire speciala la copii.
Partea superioara a statuii propriu-zise are pori pe unde patrunde apa in interiorul statuii. Aceasta este drenata prin alti pori dispusi la partea inferioara, aparand in anumite zone de imbinare rugina.

In dreptul zidului de cetate antica va fi amplasat un panou de informatii generale pentru zona de NV si unul pentru zona de NE, cate un stalp indicator pentru fiecare din zone si trei panouri pentru informatii referitoare la monumentul istoric.
Se va realiza un sistem de iluminat ambiental care sa puna in evidenta zidul de cetate antica atat vazut din Bd. Ferdinand cat si din interiorul zonei de promenada.
In urma realizarii unor lucrari de-a lungul trotuarului aferent B-dului Ferdinand s-au descoperit vestigii arheologice, respectiv fragmente din zidul de cetate antica. Pentru evidentierea existentei acestor fragmente, pavimentul trotuarului va avea o culoare si textura diferita care sa marcheze conturul acestora. Se va folosi piatra naturala de forma, dimensiunile si tipul celei din preajma intrarii in zona de promenada printre cele doua ziduri de cetate de pe bd. Ferdinand, unde este o amenajare similara.
Toate lucrarile prevazute pentru reabilitarea zidului de cetate antica se vor realiza in prezenta si cu aprobarea unui specialist.

In urma discutiei cu reprezentantii Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, s-au propus urmatoarele masuri:
- actualele vestigii situate in prezent in amplasamentul zonei de promenada raman pe pozitiile actuale;
- soclurile obiectelor arheologice vor fi refacute si placate cu piatra naturala (calcar dobrogean – placaj 2 cm grosime, placi cu muchii vii); se vor amplasa pe socluri placute metalice informative;
- vor fi amplasate pe aleea principala paralela B-dului Ferdinand, pe locurile deja amenajate si ramase libere, inca doua vase mari de tip chiup (dolla).
Sunt prevazute panouri cu informatii referitoare la obiectele arheologice. De asemenea, este prevazut iluminat ambiental individual pentru fiecare obiect in parte.

Deoarece piesele expuse fac parte din patrimoniul stiintific al muzeului, fiind inventariate ca bunuri de patrimoniu, atat amplasarea, cat si reamplasarea lor, trebuie facuta numai in prezenta unui specialist (gestionar sau conservator) din partea muzeului.

Monumentul Victoriei

Deoarece atat statuia, dar mai ales soclul acesteia, sunt intr-o stare de conservare proasta , se propun lucrari de reabilitare ale monumentului.

Atat soclul Statuii Victoriei cat si pavajul din zona adiacenta (platforma si trepte) sunt considerate ca parte a aceluiasi monument si vor fi reabilitate ca atare.

Monumentul este prevazut cu iluminat ambiental pozitionat la baza soclului.

Bustul lui Vasile Parvan – situat la intrarea in zona de promenada, catre B-dul Ferdinand, bustul va fi reconditionat. Bustul marelui istoric Vasile Parvan a fost asezat in 1957 langa descoperirea sa, zidul cetatii Tomis. Este opera sculptorului Ion Irimescu.

Dat fiind amplasamentul, pe vechile ruine ale Tomisului, si tinand cont ca in zona este amenajat un adevarat muzeu in aer liber, cu vestigii arheologice, studiul isi propune sa transforme zona de promenada intru-un punct de interes arheologic si dendrologic, prin introducerea unor specii de arbori si arbusti foarte decorativi.

Proiectul propune urmatoarele etape:
- extragerea arborilor necorespunzatori
- plantarea de material dendrofloricol
- regazonarea spatiilor destinate zonelor verzi

Pentru lucrarile de reconstructie ecologica a zonei de promenada se recomanda urmatoarele specii dendrologice:

Specii de rasinoase si Specii de foioase.
In zonele unde se vor amplasa pergole se vor planta specii urcatoare care sa se inalte pe acestea.
Gardul viu existent din salcam va fi scos si zona va fi ierbicizata pentru a preveni reaparitia speciei. In locul lui se va planta gard viu din specii adaptate la zona climatica si cu rezistenta mare la poluare, cum este lemnul cainesc (ligustrum ovalifolium).

Deoarece mobilierul urban existent este intr-o stare proasta si nu se potriveste ca aspect cu imaginea generala a centrului istoric, se propune inlocuirea acestuia cu modele noi.

Mobilierul urban, realizat in stilul Art Nouveau, va fi reprezentat de :
- banci din fonta cu sezut si spatar din lemn;
- stalpi de iluminat din fonta cu un brat, h = 3.5 m;
- stalpi pentru supraveghere video din fonta, h = 6.00 m;
- panouri informative din fonta;
- panouri pentru informatii obiecte arheologice;
- stalpi indicatori din fonta;
- cismele din fonta;
- pergola metalica cu rigle din lemn tip I- cu o deschidere;
- pergola metalica cu rigle din lemn tip II- cu doua deschideri;
- bolarzi ficsi din fonta fixati de paviment;
- bolarzi retractabili;
- stalpi semnal cu ornament din fonta, h = 11.00 m;
- cosuri de gunoi si scrumiere din fonta;
- cabine de paza.
In plus, se vor amplasa in zona de promenada, pe latura de NE, si un numar de 4 grupuri sanitare ecologice, care vor fi mascate cu gard viu pe trei laturi.

Panourile de afisaj si stalpii indicatori vor contine informatii despre:
- orientarea in zona;
- obiectele arheologice din zona.
- informatii generale despre zona si traseele de parcurs.

Se vor amplasa doua cabine de paza, situate pe aleile principale ale zonei de promenada, una in apropierea zonei cu obiecte arheologice si una in apropierea zonei Monumentului Victoriei.

Pe strada Grigore Ignat, cpt, exista un acces catre un adapost de protectie civila realizat din beton. Acesta este intr-o stare proasta si se va repara, iar usa metalica va fi schimbata cu una care sa respecte normativele in vigoare cu privire la aceasta functiune.
In zona dintre cladirea Arenele Romane si aleea de acces din strada Mihai Viteazul exista un ansamblu de alei circulare bordate de banci din beton. Acestea sunt in stare proasta si se vor dezafecta, fiind inlocuite de banci din fonta cu sezut si spatar de lemn, amplasate circular pe aceeasi pozitie cu cele dezafectate.
Pe strada Traian, in zona fantanilor arteziene, vor fi amplasati la intrarea in zona de promenada doi stalpi semnal din fonta de o parte si de alta a zonei de acces.

Fantani arteziene

In proiect sunt prevazute o fantana decorativa din fonta (tip fantana Wallace), precum si fantani arteziene in pardoseala.
Fantana decorativa are 2,95m inaltime si 0,7m diametru, si este din fonta. In jumatatea superioara are o serie de elemente statuare decorative in forma a patru cariatide care sustin o cupola. Apa curge in spatiul dintre cariatide.

Fantanile arteziene existente catre str. Traian vor fi demolate, dezafectate.

Zona dintre str. Traian si platforma zonei Monumentului Victoriei va fi reamenajata prin dezafectarea fantanilor arteziene existente si remodelarea zonei, mentinandu-se inclinatia existenta a platformei. Pe laterale se mentin alveolele existente in care se amplaseaza banci si pergole pe care vor fi plantate plante urcatoare, accesul intre ele realizandu-se prin trepte. Spatiul verde existent se mentine si se largeste in laterale.

In zona ocupata anterior de fantani arteziene se propun unele in sistem integrat in pardoseala cu iluminat inclus in diverse culori. Inaltimea jetului de apa variaza intre fantani, inaltimea maxima fiind de 1,8m. Inaltimea jeturilor de apa va fi programata pentru a crea un joc agreabil. Apa se colecteaza intr-un sistem de rigole si se recircula. Vor fi un numar de 122 de jeturi de apa, fiecare fantana (ajutaj) avand un camin circular de inox adaptat pentru sistemul in pardoseala. Camera tehnica este amplasata central, mascata in spatiul verde existent.

Pardoseala este din granit gri cu tratament antiderapant. Pe zona de trepte pavajul va fi pozat fara decalaj intre randuri. Pe zona centrala si cea cu fantani arteziene, pavajul este decalat intre randuri la jumatate de dala.
Spatiul central va ramane drept spatiu verde, putandu-se planta vegetatie florala sezoniera.

Se vor realiza imprejmuiri discontinue pe 3 laturi ale zonei de promenada, astfel:
- soclu cu piatra naturala (calcar dobrogean), h = 30 cm;
- gard cu stalpisori din fonta si lant.

Pe latura dinspre strada Traian se va reabilita jardiniera existenta astfel incat sa se integreze in specificul arhitectural al zonei si se va pozitiona un gard cu stalpisori de fonta la partea superioara. Jardiniera din beton se va placa cu piatra naturala- calcar .
Gardul cu stalpisori de fonta are inaltimea soclului de 30cm, iar la partea superioara este amplasat un gard alcatuit din stalpi de fonta de 52cm inaltime pozitionati la 1,5m distanta, cu lant metalic. Soclul este placat cu calcar.

Se va amenaja un loc special pentru caini, care va fi imprejmuit cu gard plasa metalica de 1,2m inaltime. Acesta este pozitionat in apropierea accesului din str. Mihai Viteazul, pe latura de SV.

In zona monumentului Victoriei pavajul existent este deteriorat si va fi inlocuit in totalitate cu pavaj de granit. Pentru a pastra spiritul amenajarii din jurul monumentulu Victoriei, se va realiza un desen in pardoseala care va prelua formele existente. Pavajul va fi din placi de 30x30x4cm, in doua culori: granit bej si granit gri deschis. Granitul bej va fi folosit pentru marcarea desenelor/traseelor de pardoseala.

Pentru copii cu varsta sub 3 ani se prevad:
- un ansamblu de joaca cu tobogan clasic, cataratoare multicolora cu gardulet si acoperis;
- un ansamblu de joaca cu tobogan clasic, o cataratoare pod mobil cu puncte de observare legate cu un tunel cilindric;
- un ansamblu de joaca tip carusel cu trei locuri dispuse circular;
- un ansamblu tip balansoar pe arc cu doua locuri;
- groapa de nisip.

Pentru copii cu varsta cuprinsa intre 3 si 12 ani se prevad:
- un ansamblu de joaca punct de observare cu acoperis, imprejmuit cu gardulet;
- un leagan cu doua locuri cu scaune suspendate in lanturi;
- un ansamblu de joaca cu doua puncte de observare cu pod mobil din funii.

Spatiul destinat activitatii de relaxare pentru adulti este amplasat langa spatiul pentru petrecerea timpului liber de catre copii si este compusa din:
- mobilier urban specific activitatii de relaxare pentru adulti tip bicicleta si stepper;
- mobilier urban specific activitatii de relaxare pentru adulti tip aparat pentru intarirea musculaturii picioarelor;
- mobilier urban specific activitatii de relaxare pentru adulti tip aparat pentru intarirea musculaturii picioarelor si a taliei;
- mobilier urban specific activitatii de relaxare pentru adulti tip aparat destinat intaririi musculaturii bratelor, abdomenului si spatelui;
- mobilier urban specific activitatii de relaxare pentru adulti tip aparat complex;
- mobilier urban specific activitatii de relaxare pentru adulti tip bicicleta;
- mobilier urban specific activitatii de relaxare pentru adulti tip bicicleta pentru maini si picioare persoane cu dizabilitati;
- mobilier urban specific activitatii de relaxare pentru adulti tip statie de tragere 1 (persoane dizabilitati).

Acesta zona este accesibila dintr-o alee principala si este formata din trei spatii amenajate cu alei din pavele inierbate care duc catre mobilierul urban specific activitatii de relaxare pentru adulti propriu-zis, care este fixat cu fundatii locale. Respectivul mobilier urban este amplasat retras fata de aleea de acces, este inconjurat de verdeata si pozitionat astfel incat sa se respecte distantele de siguranta in utilizare.


Licitatia pentru reabilitarea Cazinoului contestata

A aparut si prima contestatie la licitatia privind restaurarea Cazinoului. Aceasta a fost depusa de S.C. MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L. din Bucuresti. Contestatoarea cere anularea licitatiei motivand printre altele inadvertentele cu privire la termenul de finalizare a investitiei (cele 84 de luni din anunt fata de 24 de luni in documentatia tehnica) sau criteriul de atribuire "pretul cel mai scazut" ales de autoritatea contractanta.

text cosinus | foto Radu Cornescu


Update restaurare Cazino Mamaia

Iata ca un privat salveaza si readuce simbolul statiunii Mamaia la aspectul initial.

foto: Aioanei Florin

Renault ZOE se lanseaza la Constanta

Evenimentul de lansare locală a modelului 100% electric Renault ZOE, ce va avea loc în Constanța, sâmbătă, 23 mai 2015.


Un nou bloc in Compozitorilor

In cartieurl Compozitorilor, langa blocurile pentru tineri, compania SC ERIMAR BUILDING SRL va ridica un bloc desfasurat pe D+P+6E.


Se extinde Decathlon

Pe piata de retail constanteana se aude iar zgomotul facut de ascutirea sabiilor. Lucrarile de extindere a City Park Mall si proiectul Marina Park Shopping Center au trezit din letargie si restul centrelor comerciale. Astfel magazinul de articole sportive Decathlon din parcul de retail TOM se extinde.
Astfel actualul magazin va fi extins cu un corp nou D+P. La demisol urmand a fi amenajate locuri de parcare.

sursa foto: http://www.brandprivat.ro/


Au inceput lucrarile la Casa Zambaccian

Recent au fost demarate lucrarile de restaurare si supraetajare a Casei Zambaccian. Aceasta va fi transformata in hotel.

foto: Saila


Vila istorica in reabilitare

O frumoasa vila istorica de pe bulevardul Regina Elisabeta se afla in plin proces de restaurare.

foto: cosinus


EXPOZITIA ELECTRICA DEMONSTRATIVA!


Update Piateta Rex

In dreptul Grand Hotel Rex dion statiunea Mamaia se apropie de finalizare lucrarile la piateta pietonala.

foto: Saila


ZOISS Home Design Conference

ZOISS Home Design Conference – 04 iunie 2015, Hotel IAKI,             Stațiunea Mamaia, ora 14:00

Constanța – ZOISS Home Design, showroom de amenajări interioare din Constanța, oferă materiale pentru interioare rafinate şi se adresează tuturo celor care construiesc, renovează, revitalizează.
Designul este parte din viața noastră. În calitate de promotori ai designului de interior de calitate și ai soluțiilor arhitecturale de ultimă generație, ZOISS Home Design invită joi, 04.06.2015, ora 14:00, Hotel IAKI, Mamaia, Sala Viena profesioniștii în design interior, arhitectură și construcții la prima ediție a conferinței Zoiss Home Design Conference.
Evenimentul servește ca loc de întâlnire între design și emoție.
Din pasiune pentru perfecţiune suntem în continuă căutare de furnizori care să se muleze pe profilul nostru profesional şi pe dorinţa noastră de a oferi cele mai bune produse clienţilor noştri. Lucrăm cu companii de top, care au făcut istorie în domeniile în care activează și al căror potențial dorim să îl valorificăm prin organizarea acestui eveniment. Ne  bucurăm de participarea a 8 speakeri din România, Marea Britanie și Italia și de susținerea unor nume sonore precum Marazzi, Grohe, Bauwerk, Kingspan, Vidrepur și Saloni Ceramica.
Obiectivul Conferinței este de a promova tinerii designeri și arhitecți români precum și de a prezenta cele mai recente inovații, creații fabuloase și trenduri impuse de către unele dintre cele mai faimoase branduri din domeniul materialelor destinate amenajărilor interioare.


Soul Vibrations - expozitie personala Lucia Tarase

Sâmbătă, 23 mai, ora 17,oo, vă invităm la un vernisaj de fotografii cu artişti români şi străini din domeniul muzical. Veţi avea ocazia să admiraţi imagini emoţionante, vii, pertinente, pe care ochiul artistului fotograf – LUCIA TARASE – a reuşit să le surprindă într-un mod inedit, personal.

Participă la acest eveniment, artiştii: Corneliu Stroe, Roxana Stroe, trupa rock MADDRIVEN (membri: Gabi Nicolau, Tibi Duţu, Cristian Broască, Bogdan Costea, Cosmin Muja), Ionuţ Micu, Dorian Pîrvu, Silviu-George Covaci

Despre fotografiile expuse la Argo Pub din Constanţa (str. Mircea cel Bătrân, nr.105), vor lua cuvântul: criticul de artă Geta Deleanu şi Vladimir Brişcariu, profesor la Şcoala de fotografie Foto Professional din Constanţa.

Evenimentul este moderat de Amelia Stănescu.

Nu rataţi o după-amiază cu dichis: companie de elită şi antren pe note muzicale oferit de vocea încântătoarei Andreea Dragu!


Lucia Tarase studiază din anul 2013 fotografia de concert, sub îndrumarea renumitului fotograf, Davide Susa din Italia, specializat pe subgenul de fotografie de jazz, cu numeroase premii JazzIt Awards (http://www.davidesusa.com/) şi tot din 2013 este fotograf voluntar la Asociaţia “Dăruieşte aripi” din Constanţa. A urmat cursul de fotografie în cadrul Şcolii Foto Professional (Constanţa), lector Vladimir Brişcariu (2012). A participat la Expoziţia foto “Turcia în imagini “ (Centrul cultural turc “Yunus Emre”, Constanţa, România, 2013). Este membru VSLO (Festival de arte vizuale, “Vama Sub Lumini de Oscar”) din anul 2013, iar din 2015, membru al Asociaţiei Foto Club CloseUp, Bucureşti. În 2014, colaborează la Proiectul fotografic naţional “Sculptori cu lucrări în România” şi tot anul trecut o întâlnim în calitate de organizator şi expozant la evenimentul tomitan “Fotografia în stradă”, pentru ca în 2015 să aibă onoarea de a se număra printre paticipanţii la “Salonul Fotografului Român” care a avut loc la Palatul Parlamentului din Bucureşti (este premiată de GMB Computers, Constanţa). A obţinut Premiul II la Concursul foto internaţional organizat de Associazione Culturale “Elementi Dinamici” din Matera (Italia, 2014).


E-mail Newsletter

Sign up now to receive breaking news and to hear what's new with us.

Recent Articles

© 2014 URBAN CONSTANTA. WP themonic converted by Bloggertheme9. Published By Gooyaabi Templates | Powered By Blogger
TOP