Comunicat : Noul pod Dobrogea - Moldova

COMUNICAT DE PRESĂ
-24.04.2015-

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale anunță că în data de 23.04.2015 a fost semnat contractul pentru reactualizare studiu de fezabilitate pentru „pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila" cu Asocierea S.C. I.S.P.C.F. SA - S.C. E.D.IN SRL- S.C. S.T.E. SRL- SC PEGASO INGEGNERIA SRL .

Valoarea totală a contractului este de 5.635.643,87 lei fără TVA, finanțarea fiind în proporție de 85 % din fonduri FEDR și 15 % fonduri de la Bugetul de Stat.

Obiectivul general este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Pe lânga importanța sa națională, proiectul Podul Suspendat peste Dunăre la Brăila va deservi în condiții optime, traficul de tranzit internațional, de mărfuri și persoane de pe teritoriul României.

Ministerul Transporturilor estimează că execuția lucrărilor la podul peste Dunăre de la Brăila va începe în primăvara anului 2016.


No comment

Asa inteleg unii oameni sa aprecieze o lucrare de arta....


Update sediul OJCPI

La sediul OJCPI, dupa ani de zile in care s-a muncit cu viteza melcului, acum se pare ca in sfarsit lucrarile se apropie de finalizare.

foto: cosinusUpdate Centrul "Jean Constantin"

La centrul multifunctional pentru tineret "Jean Constantin" se apropie de finalizare lucrarile la partea de exterior.

foto: cosinus

Sedinta de consiliu local

Pe data de 30 aprilie consilierii locali sunt convocati in sedinta. Pe ordinea de zi sunt mai multe hotarari importante printre care si cea privind aprobarea PUZ-ului pentru sala polivalenta.

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al
municipiului Constanţa din data de 30.03.2015;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2014 al
RATC Constanţa;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu Program 
Sportiv Nicolae Rotaru”, Constanţa; 
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 291/2014 privind acordarea
normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei locale Constanţa;
 iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

6. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 38/2010 privind
aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilităţi publice şi
conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 104/2014 privind
actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţii “Parcul
Seniorilor”;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacţiei încheiate între municipiul
Constanţa, Consiliul local al municipiului Constanţa şi S.C.Confort Urban
S.R.L. cu privire la eşalonarea unei plăţi;

 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar parohiei
Adormirea Maicii Domnului I;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 din HCL
nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2015;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 15/2015 referitoare la statul
de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice Constanţa;
 iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei
aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa aprobate prin
HCL nr. 150/2014;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 aprobată de art.1 din
HCL nr. 186/2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii
pentru Muzeul de Artă Populară Constanţa;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 26/2012 privind
transmiterea terenului în suprafaţă de 500.00 mp., situat în municipiul
Constanţa din parcare Poarta 1- Port aparţinând domeniului privat al
municipiului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

15. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 154/2001 privind
transmiterea unor terenuri situate în staţiunea Mamaia din administrarea
municipiului Constanţa în administrarea RAEDPP Constanţa;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

16. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP
Constanţa asupra activelor amplasate în minicipiul Constanţa, plaja Modern;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP 
Constanţa asupra terenului în suprafaţă de 14000 mp. situat în municipiul 
Constanţa, zona Palas; 
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

18. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în bd. Mamaia nr.
284 Complex Grup Gospodăresc;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 322/2003 privind
transmiterea unor terenuri situate în municipiul Constanţa din administrarea
municipiului Constanţa în administrarea RAEDPP Constanţa;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona
delimitată de str. Soveja, Oficiul Poştal nr. 7 blocurile LT6, LT8, dispensar
TBC şi autogara din zona Tomis III, terenuri proprietate publică şi privată,
iniţiator PUZ Cojocaru Diana;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona
delimitată de str. Suceava, str. Adamclisi, aleea Heracleea, aleea Capidava şi
aleea Argeşului, terenuri proprietate publică şi privată, iniţiator PUZ Savin
Marcela;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona
delimitată de str. Basarabi, str. Oborului, alee acces, iniţiator PUZ Hubel
Maria;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona
delimitată de str. Intrarea 1 Mai, limita A.P.M.C., centrul de scafandri, bld. 1
Mai vechi, terenuri proprietate publică şi privată, iniţiator PUZ Naniş Octav
Florin;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona
delimitată de şos. Mangaliei, alee acces şi terenuri proprietate publică şi
privată, iniţiator Babu Dumitru;
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona 
delimitată de str. Ion Corvin, la vest şi nord de terenuri aflate în proprietate 
privată şi la est de str. Agricultori, iniţiator PUZ Mocianu Sorin; 
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – sala 
polivalentă, str. Badea Cârţan, iniţiator municipiul Constanţa; 
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona 
delimitată la nord de bulevardul Aurel Vlaicu, la vest de aleea Umbrelor şi 
aleea Melodiei, la sud de str. Soveja şi la est de bd. Al.Lăpuşneanu, iniţiator 
S.C. Agexcom Internaţional S.R.L.; 
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona 
delimitată de str. Pescarilor, str. Zorelelor, alee acces, terenuri proprietate 
publică şi privată, iniţiator S.C. Metalica Pro Vest S.R.L.; 
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii a 4 străzi aferente zonei Sat 
Vacanţă; 
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii unei străzi din Palazu Mare, 
lotizarea aprobată prin HCL nr. 263/2012; 
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 22/2015 privind 
aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi 
particular preuniversitar din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2015-
2016; 
 iniţiator: consilier local Matei Radu Bogdan 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea 
contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat din municipiul Constanţa; 
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 30/2015 
privind aprobarea inventarului locurilor de parcare din municipiul Constanţa 
şi a Regulamentului de organizare, funcţionare şi rezervare a parcărilor; 
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului modificat şi completat al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa” şi 
a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al Asociaţiei; 
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

35. Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 65/2013 privind aprobarea 
unor măsuri de stimulare a turismului în staţiunea Mamaia; 
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unui expert parte de către 
Consiliul local al municipiului Constanţa care să participe la efectuarea 
expertizei evaluatorie în dosarul penal nr. 6536/2/2008, aflat pe rolul Curţii 
de Apel Bucureşti; 
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

37. Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local; 
 iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

38. Diverse - Prezentarea proiectului „Cetăţeanul – Norocul câinelui de pripas!” 
de către un grup de elevi ai Şcolii Gimnaziale nr. 7 „Remus Opreanu”. 
Update Cinema City

Lucrarile la cel de al doilea multiplex Cinema City din Constanta avanseaza foarte rapid. Deja se monteaza peretii exteriori si se lucreaza la structura interioara a salilor de cinematograf.

Multiplexul va dispune de 10 sali ditnre care una 4DX, aceasta va fi cea de a doua sala 4DX din Romania dupa cea care va fi deschisa in Mega Mall Bucuresti.

Noul Cinema City din Constanta va fi inaugurat in luna iunie.


foto: cosinus


Proiect finalizat

In centrul vechi, in apropiere de Piata Basarab s-a finalizat un frumos bloc cu 3 etaje si penthouse. Este unul dintre cele mai reusite proiecte rezidentiale din oras.

foto: cosinus


Din vara vom avea firma care sa asfalteze strazile

De luni bune strazile Constantei s-au umplut de gropi, iar investitiile in strazi noi au fost sistate in urma rasunatorului faliment al companieie israeliene Shapir.
Din fericire lucrurile urmeaza sa se schimbe si din toamna se vor relua lucrarile.
Pana la mijlocul acestei veri se vor definitiva studiul de fezabilitate si caietul de sarcini pentru a se putea demara licitatia pentru alegerea companiei care va reface strazile si care va construi noi drumuri.


A inceput asfaltarea bulevardului Mamaia Nord

Vesti partia bune pentru soferi. De ce spunem partial bune. Momentan se asfalteaza doar un sens de mers. Insa daca in doua saptamani ENEL nu va muta stalpii din mijlocul drumului, lucrarile de asfaltare vor fi sistate.

sursa foto: Litoral TV
Licitatie pentru sistematizarea intersectiei de la Perla

In cursul acestui an Primaria Constanta va demara o licitatie pentru un proiect privind resistematizarea intersectiei de la Perla. Este vorba de amenajarea unui sens giratoriu si a unor bretele.


BNR - lipsa de respect fata de istorie

In urma cu ceva timp salutam investitia Bancii Nationale a Romanii in reabilitarea si restaurarea imoblilului din Piata Ovidiu. O investitie benefica care speram sa fie urmata si de alti proprietari din zona. Cu toate acestea nu putem trece cu vederea un gest care lasa mult de dorit. Un gest care este o lipsa de respect fata de istoria locurilor.

Intre cladirea BNR si casa Magrin este o portiune de vreo 20 de metri, singurul loc din oras unde se mai pot vedea ruinele zidurilor otomane. Ei bine pietrisul folosit pentru a face cimentul pentru o bordura exterioara a cladirii BNR a fost pur si simplu aruncat peste ruinele zidurilor de aparare din perioada otomana.


S-a reinfiintat linia 309

Incepand de astazi GMS a reinfiintat linia de maxi taxi 309. Aceasta ciorcula pe ruta Maritimo Shopping Center - Aurel Vlaicu - Baba Novac - Dezrobirii - I. C. Bratianu - Ferdinand - Termele Romane - Portul Tomis si retur.

sursa foto: Grup Media Sud


Mesopotamia se redeschide! Abuzurile ANAF oprite de justitie!

În urma cu aproximativ 3 săptămâni, abuzul inspectorilor ANAF a lasat fara loc de munca 20 de angajati ai Mesopotamiei, din incinta City Park Mall. Dar lucrurile nu au ramas asa, am actionat in instanta decizia suspendării activitatii, iar in data de 23 aprilie 2015, noua ni s-a facut dreptate in fata justitiei!! Am câstigat procesul împotriva ANAF si deschidem in cel mai scurt timp. Stop abuzurilor ANAF!! Nimeni nu e mai presus de lege, desi unii nu au inteles asta!

Mesopotamia


Gradina va avea centru pentru prevenirea abandonului

In comuna Gradina au inceput lucrarile la Centru de prevenire a abandonului si a separarii copilului de familia sa.
De acest centru vor beneficia 30 de copii din familii dezorganizate din comuna.
Proiectul va fi finalizat in cursul acestui an.

Update Solid House Amurgului

Blocul Solid House de pe strada Amurgului a fost ridicat intr-un timp record. Structura celor 8 etaje a fost finalizata si se apropie de finalizare si compartimentarea interioara precum si peretii exteriori.

foto: Mihai Petrache
E-mail Newsletter

Sign up now to receive breaking news and to hear what's new with us.

Recent Articles

© 2014 URBAN CONSTANTA. WP themonic converted by Bloggertheme9. Published By Gooyaabi Templates | Powered By Blogger
TOP